featured

Danıştay Kavacık’taki OSB’ye Dur Dedi

service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık Köyü merasına yapılması planlanan Karma Organize Sanayi Bölgesi(OSB) ile ilgili Danıştay 6’ncı Dairesi; köy halkını haklı bularak OSB’ye dur dedi. Karar hakkında açıklamalarda bulunan Av. Bülent Kaçar, “Uzunköprü Kavacık köyümüzün yegane büyük hazine arazilerinin, tarımsal niteliği 1’inci öncelikli korunması gereken araziler olduğu Danıştay kararı ile hüküm altına alınmıştır. Hukuksuzluğu ve tamamen yanlış bir proje olduğu dört ayrı davada ispatlanmış olan Uzunköprü Karma OSB projesinden vazgeçilmesini istiyoruz.” dedi.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık Köyü merasına yapılması planlanan Karma Organize Sanayi Bölgesi hakkında açılan davada Danıştay 6’ncı Dairesi, kararını açıkladı. Köy halkının çevre düzeni planlarının iptaline yönelik açtığı davada köy halkını haklı bulan Danıştay 6’ncı Dairesi; oy birliğiyle planların iptal edilmesine karar verdi. Danıştay kararının ardından köy halkı ve Av. Bülent Kaçar, Edirne Tabip Odası’nda basın açıklaması düzenledi.
Dava süreciyle ilgili bilgiler veren Av. Kaçar, Danıştay kararını açıkladı.Av. Kaçar;“Hukuksuz planları iptal eden Danıştay kararı; Edirne Valiliğine, Bakanlıklara ve Uzunköprü Karma OSB yönetimine ayrı ayrı resmi olarak tebliğ edilmiştir. Dört ayrı bilirkişi heyet raporunda, üç ayrı yürütmenin durdurulması kararında ve üç ayrı iptal kararında OSB kurulmak istenen hazine arazilerinin tarım fonksiyonu dışında kullanılamayacağı kesin olarak hükme bağlanmıştır. Yapılan plan değişikliklerinin, bakanlıkların tüm işlemlerinin hukuka aykırılığı defalarca kanıtlanmıştır. Üç ayrı davada verilen iptal kararları ile Uzunköprü Karma OSB projesinin kamu yararına aykırı olduğu ispatlanmıştır. Kavacık köyüne Karma OSB kurulması halinde toprak, orman, su varlıkları, tümülüs, mezarlık, köy ve doğa açısından kamu zararlarının oluşacağı da ayrıntılı hükme bağlanmıştır. Uzunköprü Kavacık köyümüzün yegane büyük hazine arazileri olan 115 ada 238 parsel ile 118 ada 175 sayılı parsellerin tarımsal niteliği 1’nci öncelikli korunması gereken araziler olduğu Danıştay kararı ile hüküm altına alınmıştır. Hukuksuzluğu ve tamamen yanlış bir proje olduğu dört ayrı davada ispatlanmış olan Uzunköprü Karma OSB projesinden vazgeçilmesini, kamu kurum ve kuruluşların hukuka ve bilime uygun hizmetlere, projelere yönelmesini istiyoruz. Mahkeme kararlarının uygulanma zorunluluğu gereğince, davalı Bakanlık ve Edirne Valiliğinden tüm yurttaşların hakkı olan ve Karma OSB yapılmak üzere ucuz rakamlara Karma OSB yönetimine taksitle satılmış olan iki ayrı hazine arazisinin Kavacık köyüne geri verilmesini talep ediyoruz.” dedi.

Kaçar açıklamasının devamında; “Edirne ili, Uzunköprü ilçesinde Uzunköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi planlanmasına yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 27.07.2018 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı ile 1/25.000 ölçekli Edirne İl Çevre Düzeni Planı ve plan hükümlerinde yapılan değişiklikleri Danıştay 6.Dairesi oybirliğiyle iptal etmiştir.
Danıştay tarafından “tarım ve orman alanlarının diğer kullanımlara açılmaması” gereği ve sanayi fonksiyonlarının kesinlikle yer almayacağının belirtildiği Tarımsal Alt Bölgelerin tanımı doğrultusunda davaya konu plan değişikliği işleminin 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planının kendi ana stratejisine aykırılık taşıdığı sonucuna varılmıştır.
1/100.00 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği doğrultusunda yapılması öngörülen Uzunköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi, Trakya Bölgesi Ergene havzasında “Tarımsal Açıdan Birinci Öncelikli (Mutlak) Korunacak Alanlar” kapsamında tanımlanan bir alanda ve Tarımsal Alt Bölge olarak ilan edilen bir alan üzerinde yer almaktadır.
1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı Plan raporunda,“Tarımsal Alt Bölgeler; Sanayi fonksiyonlarının kesinlikle yer almayacağı, tarım ve hayvan yetiştiriciliğini destekleyen, hububat, meyve, sebze üretimi için uygun tarım alanları, meralar, mantarcılık, orman ürünleri, sebze ve çiçek yetiştiriciliği için seralar, depo veya soğuk hava deposu, mandra vb sadece 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun 3.maddesinde tanımlanan “tarımsal amaçlı yapılar” fonksiyonlarını barındıran alanlardır.
1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı Plan Açıklama Raporunda sayfa 6’da verilen Planlama Yaklaşımı ve Hedefleri kapsamında yer alan ifadeler ve plan vurgusu şu şekildedir: “Türkiye’nin tarım merkezi olan Trakya Alt Bölgesi’nin, verimli tarım topraklarının yitirilmemesi açısından duyarlılıkların dikkate alınması ve değerlendirmelerin kamu yararını öne çıkaran yaklaşımlarla ve özenle yapılması gerekmektedir.”
Kavacık köyünün hazine arazisine Karma OSB kurulması için, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 1/100.000 ölçekli Trakya Bölge Çevre Düzeni Planında ve Edirne ili 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında bu arazilerin OSB olarak işlenmesi için yapılan her iki plan değişikliğini Danıştay 6.Dairesi 07.11.2022 tarihli ve 2018 / 9227 Esas ve 2022 / 9230 Karar sayılı kararı ile İPTAL ETMİŞTİR.
Hukuksuz planları iptal eden Danıştay kararı Edirne Valiliğine, Bakanlıklara ve Uzunköprü Karma OSB yönetimine ayrı ayrı resmi olarak tebliğ edilmiştir.
Dört ayrı Bilirkişi Heyet Raporunda, Üç ayrı Yürütmenin Durdurulması kararında ve Üç ayrı İptal kararında OSB kurulmak istenen hazine arazilerinin TARIM FONKSİYONU DIŞINDA KULLANILAMAYACAĞI KESİN OLARAK HÜKME BAĞLANMIŞTIR. Yapılan plan değişikliklerinin, bakanlıkların tüm işlemlerinin hukuka aykırılığı defalarca kanıtlanmıştır.
Üç ayrı davada verilen iptal kararları ile Uzunköprü Karma OSB projesinin Kamu Yararına aykırı olduğu ispatlanmıştır. Kavacık köyüne Karma OSB kurulması halinde Toprak, Orman, Su varlıkları, Tümülüs, Mezarlık, Köy ve doğa açısından kamu zararlarının oluşacağı da ayrıntılı hükme bağlanmıştır.
Uzunköprü Kavacık Köyümüzün yegane büyük Hazine arazileri olan 115 ada 238 parsel ile 118 ada 175 sayılı parsellerin Tarımsal Niteliği 1.Öncelikli Korunması gereken araziler olduğu Danıştay kararı ile hüküm altına alınmıştır.
YER SEÇİMİ KARARI MAHKEMECE İPTAL EDİLEN, PLANLARI DANIŞTAY TARAFINDAN İPTAL EDİLEN, OSB ALANINI TARIM DIŞI İLAN EDEN KARARI MAHKEMELERCE İPTAL EDİLEN BU PROJENİN KAMUYA ZARARLI OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTIR.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 138. Maddesine göre – Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.
Hukuksuzluğu ve tamamen yanlış bir proje olduğu dört ayrı davada ispatlanmış olan Uzunköprü Karma OSB projesinden vazgeçilmesini, kamu kurum ve kuruluşların hukuka ve bilime uygun hizmetlere, projelere yönelmesini istiyoruz.
Mahkeme kararlarının uygulanma zorunluluğu gereğince, davalı Bakanlık ve Edirne Valiliğinden tüm yurttaşların hakkı olan ve Karma OSB yapılmak üzere ucuz rakamlara Karma OSB yönetimine taksitle satılmış olan iki ayrı hazine arazisinin Kavacık köyüne geri verilmesini talep ediyoruz.

Edirne ili, Uzunköprü ilçesinde Uzunköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi planlanmasına yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 27.07.2018 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı ile 1/25.000 ölçekli Edirne İl Çevre Düzeni Planı ve plan hükümlerinde yapılan değişiklikleri Danıştay 6.Dairesi oybirliğiyle iptal etmiştir.
Danıştay tarafından “tarım ve orman alanlarının diğer kullanımlara açılmaması” gereği ve sanayi fonksiyonlarının kesinlikle yer almayacağının belirtildiği Tarımsal Alt Bölgelerin tanımı doğrultusunda davaya konu plan değişikliği işleminin 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planının kendi ana stratejisine aykırılık taşıdığı sonucuna varılmıştır.
1/100.00 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği doğrultusunda yapılması öngörülen Uzunköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi, Trakya Bölgesi Ergene havzasında “Tarımsal Açıdan Birinci Öncelikli (Mutlak) Korunacak Alanlar” kapsamında tanımlanan bir alanda ve Tarımsal Alt Bölge olarak ilan edilen bir alan üzerinde yer almaktadır.
1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı Plan raporunda,“Tarımsal Alt Bölgeler; Sanayi fonksiyonlarının kesinlikle yer almayacağı, tarım ve hayvan yetiştiriciliğini destekleyen, hububat, meyve, sebze üretimi için uygun tarım alanları, meralar, mantarcılık, orman ürünleri, sebze ve çiçek yetiştiriciliği için seralar, depo veya soğuk hava deposu, mandra vb sadece 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun 3.maddesinde tanımlanan “tarımsal amaçlı yapılar” fonksiyonlarını barındıran alanlardır.
1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı Plan Açıklama Raporunda sayfa 6’da verilen Planlama Yaklaşımı ve Hedefleri kapsamında yer alan ifadeler ve plan vurgusu şu şekildedir: “Türkiye’nin tarım merkezi olan Trakya Alt Bölgesi’nin, verimli tarım topraklarının yitirilmemesi açısından duyarlılıkların dikkate alınması ve değerlendirmelerin kamu yararını öne çıkaran yaklaşımlarla ve özenle yapılması gerekmektedir.”
Kavacık köyünün hazine arazisine Karma OSB kurulması için, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 1/100.000 ölçekli Trakya Bölge Çevre Düzeni Planında ve Edirne ili 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında bu arazilerin OSB olarak işlenmesi için yapılan her iki plan değişikliğini Danıştay 6.Dairesi 07.11.2022 tarihli ve 2018 / 9227 Esas ve 2022 / 9230 Karar sayılı kararı ile İPTAL ETMİŞTİR.
Hukuksuz planları iptal eden Danıştay kararı Edirne Valiliğine, Bakanlıklara ve Uzunköprü Karma OSB yönetimine ayrı ayrı resmi olarak tebliğ edilmiştir.
Dört ayrı Bilirkişi Heyet Raporunda, Üç ayrı Yürütmenin Durdurulması kararında ve Üç ayrı İptal kararında OSB kurulmak istenen hazine arazilerinin TARIM FONKSİYONU DIŞINDA KULLANILAMAYACAĞI KESİN OLARAK HÜKME BAĞLANMIŞTIR. Yapılan plan değişikliklerinin, bakanlıkların tüm işlemlerinin hukuka aykırılığı defalarca kanıtlanmıştır.
Üç ayrı davada verilen iptal kararları ile Uzunköprü Karma OSB projesinin Kamu Yararına aykırı olduğu ispatlanmıştır. Kavacık köyüne Karma OSB kurulması halinde Toprak, Orman, Su varlıkları, Tümülüs, Mezarlık, Köy ve doğa açısından kamu zararlarının oluşacağı da ayrıntılı hükme bağlanmıştır.
Uzunköprü Kavacık Köyümüzün yegane büyük Hazine arazileri olan 115 ada 238 parsel ile 118 ada 175 sayılı parsellerin Tarımsal Niteliği 1.Öncelikli Korunması gereken araziler olduğu Danıştay kararı ile hüküm altına alınmıştır.
YER SEÇİMİ KARARI MAHKEMECE İPTAL EDİLEN, PLANLARI DANIŞTAY TARAFINDAN İPTAL EDİLEN, OSB ALANINI TARIM DIŞI İLAN EDEN KARARI MAHKEMELERCE İPTAL EDİLEN BU PROJENİN KAMUYA ZARARLI OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTIR.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 138. Maddesine göre – Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.
Hukuksuzluğu ve tamamen yanlış bir proje olduğu dört ayrı davada ispatlanmış olan Uzunköprü Karma OSB projesinden vazgeçilmesini, kamu kurum ve kuruluşların hukuka ve bilime uygun hizmetlere, projelere yönelmesini istiyoruz.
Mahkeme kararlarının uygulanma zorunluluğu gereğince, davalı Bakanlık ve Edirne Valiliğinden tüm yurttaşların hakkı olan ve Karma OSB yapılmak üzere ucuz rakamlara Karma OSB yönetimine taksitle satılmış olan iki ayrı hazine arazisinin Kavacık köyüne geri verilmesini talep ediyoruz.

 

Kavacık Köyü adına konuşan Fatma Altınbaş da; “Yargı kararlarını gecikmeksizin uygulamak devlet kurumlarının baş görevidir. Kadim köy otlakiyemiz olan ve Uzunköprü Karma OSB yönetimince hazineden çok ucuza satın alanın iki ayrı hazine arazimiz Kavacık köyüne derhal geri verilmelidir. Tarım topraklarını, gıdayı korumayı, köyde yaşamı lafta değil özde yaşatmaya ve doğamızı savunmaya Kavacık köylüleri olarak sonuna kadar devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Ahmet Günay ise; “Başından itibaren itirazlarımız vardı. Köyümüzün otlakıyesi, mezarlığı, evlerinin saçaklarına kadar gelen bir proje. Aynı zamanda Tümülüs denilen tescillenmiş bir tepemiz var. Onu da aynı şekilde kapsıyordu. Bu itirazlarımızı süreç içerisinde dile getirdik. Burası tarım toprağı olarak tescil edildi. Buraya tarım dışında hiçbir şey yapılamayacağı mahkeme kararınca tescil edilmesine rağmen yine bunu yapma arzuları devam ediyor. 2020 yılından itibaren Türkiye’yi, hatta dünyayı tehdit eden bir pandemi hastalığı geçirdik. Burada tarımın ne kadar önemli olduğu dünyaca fark edildi. Tarım topraklarının önemi anlaşılmasına rağmen yine buraya organize sanayi kurmak istemeye devam etmektedirler. Biz çevremizi, toprağımızı korumak istiyoruz. Bu kadim, dededen kalma topraklarımızda yine hayvanlarımızı otlatmak istiyoruz. Bu toprağımızın derhal bu mahkeme kararından sonra teslim edilmesini istiyoruz.” şeklinde konuştu.

 

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Danıştay Kavacık’taki OSB’ye Dur Dedi

Yorumlar kapalı.

Giriş Yap

Edirne Gerçek Gazetesi - Edirne'nin Gerçek Sesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin